Terapia neurotaktylna

Terapia neurotaktylna

W Terapii proponuje się techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego.

Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej:

Program Terapii Taktylnej proponuje holistyczne spojrzenie na człowieka, na jego rozwój i doświadczenie. Może być stosowana: samodzielnie, jako jedna z podstawowych technik w terapii, jako technika wspomagająca przy realizacji wynikającego z diagnozy indywidualnego programu terapeutycznego osoby.

Metoda Terapii Taktylnej wykorzystywana jest w pracy z osobami z różnymi wyzwaniami:

– porażenie mózgowe
– autyzm
– FAS
– Zaburzenia rozwojowe
– zaburzony obraz własnego ciała
– zachowania agresywne
– lękami i fobiami
– nieprawidłowy odbiór bodźców (nadwrażliwość, podwrażliwość)
– opóźnienia w rozwoju umysłowym
– nadpobudliwość psychoruchowa
– trudności w nauce
– zaburzenia mowy

Terapie dotykowe korzystnie wpływają na poprawę stanu zdrowia dzieci z różnymi schorzeniami np. astmą, cukrzycą, rakiem, autyzmem, schorzeniami skóry, zaburzeniami łaknienia, zespołami zaburzeń psychicznych. Terapia masażem poprawia nastrój i przystosowanie społeczne dzieci, które były wykorzystywane seksualnie i maltretowane.

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju, funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej, intelektualnej oraz kształtowania się osobowości.

Diagnoza:
  • Czy pacjent ma świadomość swojego ciała i jego aktywności kinestetycznej?
  • Czy reakcja na dotyk jest adekwatna do bodźca?
  • Zakres ruchomości stawów?
Czy dziecko:

– Jako niemowlę nie zawsze odbierało dotyk jako przyjemny lub uspokajający?
– Przesadnie reaguje na ból?
– Nagle dotknięte (lekko) reaguje przesadnie?
– Ma łaskotki?
– Unika zabaw w piasku, plasteliną, masą solną, farbami.
– Unika używania rąk?
– Jest kapryśne w kwestii materiałów, z jakich wykonane są jego ubrania? Nie lubi golfów, obcisłych ubrań, woli luźne ubrania? Jest nadmiernie wrażliwe?
– Nie lubi mycia twarzy, zębów, czesania, obcinania włosów, paznokci, kąpieli? Nie lubi dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem, nie lubi turlać się po podłodze, podskakiwać, robić fikołków? Nie lubi lekkiego dotyku, a toleruje mocny, stanowczy. Lubi dotyk (poszukuje dotyku) lubi gwałtowne zabawy? Nie reaguje na bodźce dotykowe?
– Nie reaguje na ból fizyczny, wydaje się nie zauważać, że się skaleczyło, uderzyło?
– Często wkłada ręce i przedmioty do buzi?
– Pcha, pociera ciałem o przedmioty, ścianę, podłogę itp?
– Drapie się, szczypie, gryzie, ciągnie za włosy, bije się itp?