Poradnictwo edukacyjne i zawodowe

 • Ocena indywidualnych predyspozycji

  100zł
 • Indywidualne planowanie ścieżki edukacji/ kariery zawodowej (cykl 4 zajęć)

  (60min.)

  60zł
 • Warsztaty grupowe 40zł/os./

  (60min.)

  40zł /os.