Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa: określana bezpośrednio z zamawiającym
Przykładowe obszary tematyczne:
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, placówce, szkole (szkolenie plus możliwa superwizja)
  • Diagnoza i terapia osób z FAS/FASD
  • Przygotowanie dziecka własnego do zawiązania rodziny zastępczej/ adopcyjnej
  • Sytuacje trudne w szkole, placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie
  • Interwencja kryzysowa
  • Pomoc ofiarom przemocy seksualnej
Cena 300-500 zł/godzina