Inne formy pomocy

 • Poradnictwo preadopcyjne i postadopcyjne

  Poradnictwo preadopcyjne i postadopcyjne

  200zł
 • Przygotowanie dziecka do udziału w procesie sądowym

  200zł
 • Zajęcia dla dzieci kandydatów na rodziców zastępczych/adopcyjnych- przygotowanie dziecka własnego do przyjęcia nowego członka rodziny

  (cykl 6 zajęć, + konsultacja z Rodzicami Dziecka w cenie zajęć). INDYWIDUALNE

  150zł
 • Interwencja kryzysowa

  150zł
 • Usługi szkoleniowe, prowadzenie grup wsparcia

  (temat i miejsce do ustalenia z zamawiającym)

  do ustalenia