Terapia Wygaszania i Stymulacji Odruchów wg INPP

Terapia Wygaszania i Stymulacji Odruchów wg INPP

Dla kogo diagnoza wg INPP (powyżej 6 roku życia)

 • zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi
 • obniżona zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi,
 • choroba lokomocyjna,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • problemy z utrzymaniem moczu w nocy powyżej 5-go roku życia
 • lęki
 • nieumiejętność usiedzenia w miejscu,
 • trudności w nauce czytania i pisania
 • trudności w nauce pisania,
 • trudności w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej),
 • problemy z mową i artykulacją,
 • rozbieżność pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi,
 • nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia,
Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska http://www.inpp.pl