Dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z form animaloterapii. Nie jest to terapia samodzielna, a wspierająca inne działania. Ma na celu m.in. wspomaganie procesu rehabilitacji, terapii oraz rozwoju z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu osiągnięcia celów terapeutycznych. Zajęcia prowadzi się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z szerokim spectrum problemów (np. nadpobudliwość, zaburzenia ze spektrum autyzmu, podwrażliwość sensoryczna). Nie są to zajęcia o charakterze diagnostycznym – pracuję w oparciu o opinię psychologiczno – pedagogiczną.

Efekty pracy:

Po co najmniej 6 miesiącach terapii (zajęcia 2-4 razy w miesiącu). Ustalenie oczekiwanych efektów nastąpi po zdiagnozowaniu problemów konkretnego dziecka. Weryfikacja postępów – można co 2 miesiące sprawdzać co się zmieniło i w jakim kierunku, a następnie planować ewentualne zmiany w terapii. Na zakończenie Rodzic otrzymuje opis podejmowanych działań, opis zmian co dwa miesiące i ostateczne efekty terapii.