Diagnoza i Terapia

DIAGNOZA

 • konsultacja psychologiczna

  wywiad/rozmowa; testy przesiewowe, zalecenia

  200-250zł
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka

  konsultacja

  350zł
 • Diagnoza w kierunku FAS/FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza FASD

  (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington):

  500zł
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego

  (2 spotkania; forma diagnozy: do 4 r.ż. wywiad, obserwacja kliniczna, kwestionariusz dla rodziców, próby kliniczne oceny rozwoju psychoruchowego, ocena planowania motorycznego (praksji), powyżej 4.roku życia: dodatkowo Testy Południowo- Kalifornijskie).

  330zł
 • Diagnoza dojrzałości neuromotorycznej wg Sally Goddard-Blythe (INPP)

  (od 7 roku życia, ocena stopnia integracji odruchów pierwotnych i dojrzałości odruchów posturalnych (1-2 spotkania, wydanie raportu z badania).

  330zł
 • Diagnoza potencjału intelektualnego/ ocena rozwoju psychomotorycznego

  (Skala WISC-R, Skala DSR), (badanie+omówienie wyników+wydanie opinii)

  450-500zł
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna

  (konsultacja + notatka z badania)

  170zł
 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego

  (dwa spotkania, pod trening JIAS Johansena)

  330zł z opisem
 • Diagnoza gotowości szkolnej

  (2 spotkania, badanie psychologiczne i pedagogiczne, wydanie opinii)

  300zł
 • Diagnoza psychologiczna predyspozycji i motywacji kandydatów na rodziców zastępczych/

  wg ustaleń
 • Doradztwo żywieniowe

  (wstępna rozmowa, spotkaniez psychodietetykiem, zalecenia)

  200zł
 • Diagnoza testem ADOF

  1200zł

TERAPIA

 • Psychologiczna

  200zł
 • Terapia Rodzin

  250zł
 • Terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach

  200zł
 • Integracji sensorycznej

  130zł
 • Pedagogiczna

  130zł
 • Integracji Bilateralnej

  150zł
 • Fizjoterapia

  130zł
 • Terapia neurotaktylna

  130zł
 • Logopedyczna

  150zł
 • Program Wygaszania i Stymulacji Odruchów wg INPP (spotkania co 6-8 tygodni):

  170zł
 • Terapia indywidualna (50 min)

  Sesja dla pacjentów indywidualnych trwa 60 min. spotkania na ogół odbywają się raz w tygodniu Istnieje możliwość prowadzenia spotkań online poprzez video-rozmowę skype.

  150-200zł
 • Terapia par/ małżeńska

  Terapia par i małżeństw jest kierowana do par przeżywających trudności lub kryzys w związku, chcących wspólnie pracować nad zmianą w relacji.

  250zł
 • Terapia rodzinna (75 min)

  Psychoterapia rodzinna polega na jednoczesnej pracy z wszystkimi członkami rodziny. W trakcie spotkań rodzina razem z terapeutą próbuje zrozumieć przyczyny trudności i wspólnie poszukują rozwiązań

  250 zł