Biofeedback

Biofeedback

Biofeedback jest metodą terapii opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychologicznych oraz psychiatrycznych.

Treningi biofeedback są bezpieczną i skuteczną metodą terapii. Pomagającą zarówno chorym, jak i zdrowym ludziom Sportowcom, biznesmenom, studentom) pragnącym tylko poprawić efektywność pracy swego mózgu.

EEG Biofeedback stosowany jest u osób z dysfunkcjami rozwojowymi ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak: zaburzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD, ADD; autyzm, zaburzeń procesu uczenia się, w tym specyficznych np. dysleksji, zaburzeniach zachowania i agresji, zaburzeniach pamięci, zaburzeń snu, moczenia nocnego, lęków i napadów paniki, zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń autoimunologicznych np. alergii, bólu przewlekłego, migreny oraz innych bólów głowy, jąkania się.

Pierwsze spotkanie to badanie diagnostyczne, w trakcie którego następuje szczegółowe zapoznanie pacjenta ze sprzętem oraz wywiad pozwalający na zaplanowanie treningów. Pierwsza seria treningów to co najmniej 5 cotygodniowych spotkań. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).

Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 45-60 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek, stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).