Różni specjaliści w jednym miejscu

Więcej

Oferujemy trudno dostępne i wciąż mało znane formy diagnozy i terapii

Więcej

Działalność diagnostyczno

Terapeutyczna skoncentrowana wokół pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym i rodzinom.

Ventura jest ośrodkiem, który powstał na bazie idei łączenia diagnozy z terapią. Proponujemy bogatą ofertę diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnymi obszarami działalności jest diagnoza i formy terapii pomocne dla osób z FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym (w tym diagnoza psychologiczna dziecka kwalifikowanego do przysposobienia oraz Kandydatów), wsparcie ofiar przemocy (dzieci i dorosłych), terapia pedagogiczna, interwencja kryzysowa, pomoc w sytuacji trudnych relacji rodzinnych.

Nazywamy się Ventura ponieważ:
„Szansa” (j. włoski)
„Szczęście” (j. hiszpański)
„Śmiałe przedsięwzięcie” (j.angielski)
Nasi klienci podejmując ważne osobiste przedsięwzięcia mają wiele szans na odkrywanie nowych źródeł szczęście.